Login   |   Sign Up

Editorial Board

Patron
» Raja Babu Panwar
» Vishwa Mohan Katoch

Editor-in-Chief
» Rajeev Gupta

Executive Editor
» Sonali Sharma

Editorial Associate
» Manju Jha
» Manisha Malik
» Priyanka Rathi
» Neha Saboo
» Shikha SaxenaEditorial board

» U S Agarwal, Jaipur » R P Agrawal, Bikaner
» R K Aseri, Jhalawar » A K Attri, Chandigarh
» A K Bhardwaj, Jhalawar» R K Gokhroo, Ajmer
» G Jeyabalan, Jaipur» Rajeshwari Jindal, Jaipur
» Sudhanshu Kacker, Jaipur» D K Kochar, Bikaner
» Rajesh Kumar, Chandigarh» Bharti Malhotra, Jaipur
» Hemant Malhotra, Jaipur» Ajay Malviya, Jodhpur
» Arvind Mathur, Jaipur» Sudhir Mehta, Jaipur
» Jogendra Sharma, Jaipur» Praveen Sharma, Jodhpur
» Raj Govind Sharma, Jaipur» D P Singh, Udaipur
» Subhash C Verma, Chandigarh» Girish C Verma, Kota
» Naval Vikram, New Delhi» Dennis Xavier, Bangalore